Regulamentul proiectului

 1. Definiții:

Proiect Mclub (în continuare „Proiect”) - este implementarea tehnică a soluţiilor de marketing orientate spre sporirea loialităţii abonaților în domeniul comunicaţiilor electronice.

Proiectul „Mclub”– proiect organizat de către Compania Moldcell în colaborare cu Partenerii Proiectului, (alţi participanţi, prestatori de servicii şi/sau furnizori de bunuri) Proiect, ce permite tuturor abonaţilor Moldcell să beneficieze de reducerea Mclub, oferită de către Partener, la expedierea unui SMS cu un cod numeric la numărul scurt 9900, ce corespunde reducerii respective.

Abonaţi Moldcell – persoane fizice/juridice, utilizatori/abonați ai serviciilor de comunicații electronice Moldcell
Produs Mclub – serviciul de obținere a reducerii în Cadrul Proiectului Mclub, care constă în solicitarea și recepționarea prin mesaj SMS la telefonul mobil al Abonatului a confirmării reducerii .
Participanții Proiectului - Abonaţii Moldcell, Partenerii Proiectului, Moldcell.
Partenerii Proiectului - Persoane juridice, prestatori de servicii/ bunuri, care vor fi selectaţi in dependență de poziționarea lor pe piață. Fiecare segment industrial urmează a fi reprezentant de către cei mai buni parteneri, în dependenţă de poziţionarea lor pe piață şi reducerea oferită în cadrul programului Mclub; numărul lor urmează a fi definit de Moldcell în dependenţă de fiecare segment industrial în parte.
Segmentele industriale reflectate prin intermediul Partenerilor Proiectului sunt:

 1. Cafenele şi restaurante
 2. Frumusețe
 3. Sănătate
 4. Lumea copiilor
 5. Shopping
 6. Distracții
 7. Servicii
 8. Auto

precum şi alte segmente la discreţia Moldcell.
Moldcell - compania Î.M. “Moldcell” S.A, operator de telefonie mobilă;
Număr SMS scurt – numărul 9900, alocat de compania Moldcell în cadrul Proiectului, pentru expedierea SMS cu codul Mclub pentru fiecare ofertă în parte, de către Abonaţii Moldcell, în rezultatul căreia se obţine reducerea Mclub.
Cod Mclub - cod numeric expediat de către Abonatul Moldcell către Compania Moldcell, în baza căruia pot fi obţinute reducerile de la Partener.
Reducere standard - reducere oferită de către Partenerul Mclub pentru produsele/serviciile sale. Oferta este definită prin contractul semnat de către Partenerul Mclub și Moldcell.
Reducere fierbinte – reducere care se oferă de către Partenerul Mclub pe o perioadă limitată de timp în limita stocului disponibil, în condițiile stabilite de către Partener.

 1. Condiţii generale

2.1. Prezentul Regulament este aprobat de către Moldcell în vederea implementării Proiectului „Mclub”, orientat spre sporirea loialităţii abonaților planurilor tarifare cu plată în avans, eligibili pentru participare, în domeniul comunicaţiilor electronice.
2.2. Perioada de desfăşurare a Proiectului – 1 an cu posibilitatea prelungirii acestuia, la discreţia Moldcell.
2.3. În cadrul Proiectului vor participa toți abonații Moldcell, persoane fizice și juridice.
2.4. Prețul pentru Produsele Mclub constituie 0.5 lei cu TVA inclus.

 1. Mecanismul de desfăşurare a Proiectului

3.1. Abonaţii Moldcell la planurile tarifare cu plată în avans pot deveni Participanţi ai Proiectului prin procedura de înregistrare:
- prin expedierea unui mesaj SMS cu un cod numeric ce corespunde ofertei Mclub către numărul scurt 9900. Prețul mesajului expediat la 9900 este de 0,5 lei, pentru toate planurile tarifare. Drept răspuns la mesajul de înregistrare, Abonatul Moldcell va recepţiona un SMS  cu oferta Mclub solicitată

3.2. Fiecărei reduceri i se atribuie un cod numeric. La comandarea reducerii, Abonatului i se va oferi produsul Mclub, contra preț de 0,5 lei, ce vor fi extrași de la numărul Abonatului. Suplimentar la telefonul mobil abonatul va primi un mesaj cu oferta comandată. Doar mesajele procesate cu succes vor fi taxate.  Mesajul cu produsul Mclub solicitat este valabil timp de 24 ore din momentul recepţionării şi poate fi utilizat la partenerul proiectului, ce corespunde codului numeric expediat la numărul scurt 9900.

3.3. Moldcell este în drept să modifice unilateral condiţiile Proiectului, inclusiv, dar nelimitându-se la preţurile pentru Produsele Mclub, costul mesajului SMS pentru reducerea transmisă prin telefonul mobil etc., prin publicarea prezentului Regulament cu modificările respective pe site-ulwww.mclub.md.

3.4. Pentru validarea codului de reducere, Abonatul Moldcell se va apropia la localul pentru care a fost procurat produsul Mclub și va prezenta mesajul ce conţine oferta Mclub reprezentantului Partenerului Proiectului, până a fi emis cecul/nota de plată. Reprezentantul Partenerului Proiectului va verifica textul şi data expirării produsului Mclub din mesajul prezentat

3.5. În cazul în care produsul Mclub din mesajul prezentat va corespunde cu oferta  Partenerului Proiectului, acesta va aloca reducerea Abonatului Moldcell.

3.6. În cazul în care produsul Mclub din mesajul prezentat nu va corespunde cu oferta Partenerului , acesta va fi rugat să solicite reducerea prin procedura deja descrisă în p. 3.1 și 3.2. a prezentului Regulament.

 1. Exprimarea acordului pentru participare în cadrul Proiectului şi acceptarea condiţiilor de participare

4.1. Prin expedierea de către Abonat a primului SMS la numărul scurt 9900 alocat Proiectului, Abonatul îşi manifestă consimțământul de înregistrare şi participare în cadrul Proiectului.
4.2. Participarea în cadrul prezentului Proiect semnifică acceptarea prezentului Regulament şi acordarea Moldcell a dreptului de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv numărul de telefon al abonatului.
4.3. Prin expedierea unui mesaj SMS pentru participare în cadrul Proiectului, Abonatul Moldcell îl împuterniceşte pe Moldcell să utilizeze următoarea informaţie cu caracter personal: numărul său de telefon (adică numărul de telefon al abonatului de la care a fost expediat mesajul), conţinutul mesajului SMS, ora şi data expedierii mesajului. Expedierea unui SMS către numărul scurt 9900 în condiţiile prezentului Regulament reprezintă confirmarea faptului că abonatul a acceptat condiţiile prezentului punct.4.4. Participarea Abonatului Moldcell în cadrul acestui Proiect, prezumă în mod tacit, informarea acestuia despre toate regulile de desfăşurare a Proiectului, stabilite de către Moldcell.
4.5. Prin participarea în cadrul Proiectului, Abonaţii Moldcell îşi exprimă în mod expres acordul de a primi de la Moldcell/Parteneri ai Proiectului mesaje SMS precum şi apeluri vocale cu caracter informativ.
4.6. Participarea în cadrul prezentului Proiect confirmă faptul că persoana fizică are cel puţin 18 ani.

 1. Informarea Participanţilor Proiectului

5.1. Informaţia cu privire la Proiect este disponibilă pe www.mclub.md
5.2. Pe parcursul derulării Proiectului va funcţiona „Linia fierbinte” (la numărul 9900) pentru informarea membrilor Proiectului, unde va fi adus la cunoştinţa acestora informaţia despre ordinea şi regulile de desfăşurare a Proiectului.
5.3. Site-ul www.mclub.md poate conţine link-uri şi referinţe pentru alte site-uri create sau gestionate de către terţi, asupra cărora Moldcell nu exercită absolut nici o formă de control. Respectiv, Abonatul recunoaşte că Moldcell nu are absolut nici o responsabilitate cu privire la disponibilitatea şi / sau conținutul site-urilor terţelor părţi sau a site-urilor la care site-urile terţelor părţi s-ar putea referi. Orice site este furnizat doar pentru comoditate şi Compania nu duce răspundere pentru conţinutul acestor site-uri. Accesul Abonatului la, sau utilizarea unui alt site, este sub riscul său personal.

 1. Obligaţiile Partenerului Proiectului

6.1. Fiecare Partener al Proiectului va semna un acord de colaborare, in care vor fi reflectate următoarele clauze:

 1. Reducerea minimă oferită de către Partener membrilor Proiectului.
  2. Termenii modificării mărimii reducerilor şi termenii de informare despre orice modificări. În cazul operării oricăror modificări, acestea trebuie aduse la cunoştinţa Moldcell cu cel puţin 14 zile înaintea implementării modificărilor.
  3. Exclusivitatea - partenerii Proiectului nu pot deveni membri ai altor proiecte cu alţi operatori din domeniu şi nu sunt în drept să participe în Programe similare şi/sau să încheie Contracte cu un obiect asemănător al Programului Mclub
  4. Moldcell va informa toţi membrii Proiectului despre modificarea mărimii reducerii oferite de către Partenerul care a implementat modificarea, prin publicarea ofertei respective pe www.mclub.md
  5. În cazul altor tipuri de reduceri oferite de către Partener clienţilor săi, Partenerul Moldcell va înștiința Moldcell despre acestea pentru a fi specificate în descrierea ofertei.
  6. Reducerea Mclub nu poate fi cumulată cu reducerile oferite în aceeaşi perioadă de timp în localul partenerului, decât în cazul în care acest fapt este specificat în oferta Partenerului.
  7. În cazul în care Partenerul nu prestează clientului serviciile conform condiţiilor menţionate în contract, Moldcell va putea înainta pretenţii financiare către Partener.
  8. Partenerii Proiectului nu vor utiliza numele proiectului, logo-ul, decât pentru scopul prevăzut în contractul semnat cu Compania Moldcell,drepturile de autor fiind înregistrate şi protejate.
  9. Moldcell va produce materialele promoţionale cu referinţă la Mclub, iar Partenerii proiectului urmează să le distribuie şi promoveze.
  10. Partenerii proiectului vor conlucra continuu şi permanent pe toată durata proiectului.
  11. La cererea Partenerului, operatorul va oferi informaţii despre cantitatea de utilizatori ai ofertelor sale Mclub.
  12. Partenerul proiectului va oferi aceeaşi reducere în toata reţeaua sa de magazine, indiferent de oraşul sau regiunea acestora.
  13. Moldcell îşi rezervă dreptul de a rezilia acordul cu Partenerul Mclub în cazul încălcării oricăror din condiţiile menţionate.
  14. Moldcell este în drept să rezilieze acordul în cazul în care reducerea minimă oferită membrilor Mclub este mai mică sau egală cu reducerea minimă oferită de către ceilalţi membri din aceeaşi industrie.
 1. Drepturile şi limitarea răspunderii Moldcell

7.1. Partenerul este pe deplin responsabil de executarea tuturor acţiunilor necesare în vederea acordării Abonaţilor Moldcell a reducerii stabilite conform prezentului Regulament, inclusiv şi de informarea asupra condiţiilor şi modului de returnare a bunurilor achiziţionate daca este cazul, de către aceştia în localurile sale.
7.2. Moldcell nu poartă răspundere pentru orice prejudiciu material sau moral cauzat persoanelor terţe, Abonaţilor Moldcell din vina Partenerului, ca urmare ca acţiunilor/inacţiunilor ilegale ale Partenerului, ce vizează Proiectul „Mclub”.
7.3. Moldcell oferă posibilitatea expedierii mesajelor SMS doar în aria de acoperire a reţelei sale.
7.4. Moldcell nu va primi nici o pretenţie cu privire la perioada de livrare a mesajelor SMS şi, prin prezenta, atenţionează Abonatul că recepţionarea mesajelor SMS de către Moldcell nu este instantanee. Livrarea mesajului SMS de la Participant către Moldcell poate dura până la 24 ore.
7.5. Moldcell nu va primi nici o pretenţie de la Abonaţi cu privire la calitatea produselor sau serviciile procurate cu reducere în cadrul Proiectului de către Abonat de la Partenerii Proiectului.
7.6. Moldcell este în drept să modifice unilateral prețurile pentru produsele specificate în p. 2.4 , precum și să stabilească produse noi, prin publicarea acestora în prezentul Regulament și plasarea Regulamentului modificat pe site-ul www.mclub.md, fără notificare prealabilă.
7.7. Moldcell își rezervă dreptul să modeleze oferta partenerului înainte de a fi plasată pe site, cu dreptul de a modifica textul fără a fi schimbat sensul, de a modifica imaginile și alte informații aferente ofertei.
7.8. Partenerul Moldcell este pe deplin responsabil pentru veridicitatea datelor aferente ofertei sale transmise către Moldcell, precum și pentru folosirea imaginilor, logo-urilor care sunt apărate prin dreptul de autor.

7.9. Moldcell poate furniza datele cu caracter personal ale Abonaţilor companiilor cu care se afla in relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONALE

Compania Moldcell colectează, prelucrează şi utilizează date cu caracter personal, care sunt necesare în scopuri operaţionale, asistenţă eficientă a clienţilor şi activităţi comerciale relevante, inclusiv prelucrare de date anonime.  În primul rând vom colecta datele Dumneavoastră personale bazate pe consimţămîntul dumneavoastră, cu toate acestea, de asemenea, prelucrarea se poate baza pe cerinţe legale sau necesitatea de a prelucra datele pentru a vă furniza servicii.

Datele dumneavoastră cu caracter personale colectate şi prelucrate vor putea fi utilizate de către Compania Moldcell S.A.  pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS) sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare și realizarea de rapoarte statistice.

Datele dumneavoastră cu caracter personale vor ar putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autoritați în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii. Informaţiile pot fi dezvăluite terţelor părţi doar în prezenţa premizelor legale prevăzute de legislaţia în vigoare.

Compania Moldcell prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei şi în conformitate cu Politica de confidenţialitate. Datele personale ale clienţilor sunt prelucrate în temeiul legii, cu bună-credinţă, în scopuri legitime, numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne şi legale ale companiei, cu respectarea tuturor măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor. Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale.

În conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, Compania Moldcell informează că dumneavoastră beneficiați de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie, pe care le puteţi exercita printr-o cerere scrisă adresată Companiei Moldcell.

Compania Moldcell se obligă să respecte drepturile Dumneavoastră conferite de Legea Nr. 133 din 08.07.2011, iar la cererea Dumneavoastră în formă scrisă la adresa mun. Chișinău, str. Belgrad, 3, se obligă: să verifice, rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii Nr. 133 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dumneavoastră aveţi dreptul de a reveni oricînd asupra decizie de a verifica, rectifica sau elimina datele furnizate, în mod gratuit.

În cazul în care dumneavoastră nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ce vă vizează, aveţi dreptul de a-vă manifesta dreptul de opoziţie, din motive întemeiate și legitime, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. Astfel, înțelegeți şi sunteți de acord că manifestarea dreptului de a vă opune, echivalează cu încetarea prestării serviciului ce poate duce la încetarea Contractului. În acest caz, refuzul faţă de prelucrarea acestor date echivalează cu imposibilitatea prestării serviciilor şi exonerează Compania Moldcell de orice răspundere în acest sens.

Compania Moldcell certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea Nr. 133  privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, a Legii Nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic, precum și a Legii Nr. 157 din 18.07.2014 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distantă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

 • dreptul de a cere Companiei Moldcell să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • dreptul de a cere Companiei Moldcell să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii Nr. 133;
 • dreptul de a cere Companiei Moldcell să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
 • Consumatorul are dreptul sa notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului.

Datele cu caracter personal vor fi procesate şi stocate, numai în măsura şi perioada necesară pentru scopul preconizat sau pentru a se conforma cu cerințele legale. La expirarea termenului de stocare stabilit de legislație, datele cu caracter personal urmează a fi convertite şi păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor fizice (anonimizate), sau ca alternativă, vor fi șterse permanent și complet în modul stabilit de lege.

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor este limitată doar corespunzător în circumstanțele date şi este compatibilă cu legislația în vigoare. Compania Moldcell depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura şi verifica că părintele sau tutorele copilului a consimțit sau autorizat prelucrarea datelor cu caracter personal, luînd în considerare tehnologia disponibilă şi riscurile de confidențialitate legate de prelucrare. 

Ca şi multe alte site-uri, site-ul www.mclub.md utilizează tehnologia "cookies". Cookies-urile ne ajută pentru a determina secțiunile cele mai populare ale site-ului, ce pagini  sunt vizitate de către utilizatori şi pentru cît timp. Informația este folosit pentru, de exemplu, punerea în aplicare şi dezvoltare de servicii. Cookies-urile pot fi dezactivate în setările browser-ului. Compania Moldcell vă reamintește, totuși, că, în unele cazuri aceasta poate încetini navigarea pe site sau poate preveni accesul la anumite pagini.

Compania Moldcell utilizează informațiile colectate prin intermediul cookies-urilor, de obicei, în următoarele scopuri:

 • Cookies-uri funcționale şi furnizare de servicii: Cookies-urile sunt foarte importante pentru funcţionarea site-ul nostru şi a serviciilor electronice, şi le permite utilizatorilor o buna experienţă. De exemplu, dacă un utilizator doreşte, el nu trebuie să introducă opţiunile sale de personalizare, nume de utilizator, parola, de fiecare dată cînd se conectează la serviciul nostru.
 • Dezvoltarea de servicii: Prin monitorizarea utilizării cookies-urilor, putem îmbunătăţi funcţionarea site-ul nostru şi a serviciilor electronice. Primim informaţii, de exemplu, ce secţiuni sunt cele mai populare pe site-ul nostru, la care utilizatorii continuă sau de la ce site provin şi cît timp stau pe site-ul nostru.
 • Analiză de reţea: Vom folosi cookies-uri pentru a compila statistici privind numărul de vizitatori al paginii web şi a serviciilor electronice şi a evalua eficienţa de publicitate. Putem colecta informaţii, de exemplu, de la e-mail-urile de marketing şi buletinele de ştiri pentru a afla dacă mesajele au fost deschise şi dacă acţiunile au fost luate în baza lor, ex. dacă utilizatorul a accesat link-ul site-ul nostru din mesaj.
 • Orientarea de marketing: Prin cookies-uri, de asemenea, putem colecta informaţii pentru a furniza publicitate sau conţinut orientat spre un anumit browser prin crearea diferitelor grupuri-ţintă.

Compania Moldcell ar putea, în limita legii, să combine informaţiile primite prin cookies-uri cu informaţii primite despre utilizator în alte conexiuni, cum ar fi informaţii cu privire la serviciile utilizate.

Pagina web ar putea conţine link-uri la terţe site-uri, produse şi servicii, precum şi extensii sociale (ex. Facebook). Serviciile sau aplicaţiile terţe găsite pe site sunt supuse politicii terţe de confidenţialitate. Vă recomandăm să aflaţi mai multe despre practicile de confidenţialitate ale aceste terţe părţi.

 Orice litigiu cu referire la protecţia datelor cu caracter personal care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă într-o perioadă de timp rezonabilă, poate fi escaladat la Centrul Național pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Utilizatorul trebuie să anunţe Compania Moldcell imediat despre orice utilizare neautorizată a contului sau compromitere a securităţii datelor.

Informaţii suplimentare privind Politica de confidenţialitate a companiei, modul în care datele cu caracter personal sunt procesate, cum este asigurată securitatea informaţiilor abonaților, drepturile subiecţilor de date ş.a., pot fi găsite pe site-ul companiei: www.moldcell.md. Politica de confidenţialitate a companiei este revizuită cu regularitate şi orice actualizări vor fi plasate pe această pagină. Utilizatorul este încurajat să examineze periodic Politica de confidențialitate pentru a rămîne informat despre modalitatea aplicată de către Furnizor cu privire la protecţia datele cu caracter personal

Orice încercare de a accesa datele cu caracter personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului www.mclub.md sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleaza site-ul www.mclub.md va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.mclub.md și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.

Acest site foloseste cookie. Continuând să navigați pe acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-ului. Aflați mai multe despre cookie